مراجعه حضوری

آدرس : ارومیه-خیابان مدرس -روبروی بانک سرمایه موبایل فراز

کد پستی : ۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دیگر راه های ارتباطی

ایمیل : zoomgsm.ir@gmail.com