SM-G925F

دانلود رام اندروید 7.0 برای سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy S6 Edgeمدل SM-G925F

samsung galaxy s6 edge
  • رام های 4 فایل بیشتر به منظور آپدیت تمیز و بدون مشکلات مرسوم مورد استفاده قرار گیرند.
  • رام  SM-G925Fاز سوی شرکت Samsung منتشر شده و لذا 100% رسمی و اورجینال است.
  • رام رسمی گوشی  SM-G925Fحاوی 4 فایل AP , CP , BL , CSC , Home_CSC می باشد.
  • در صورت ارائه رام اندروید  بالاتر برای گوشی SM-G925Fآنرا نیز جهت دانلود در همین صفحه خواهیم افزود.

نکات قبل از فلش کردن رام جدید (ارتقا اندروید) :
1. در صورت نیاز از اطلاعات موجود در حافظه داخلی گوشی خود بک آپ بگیرید. اطلاعاتی که معمولا نیاز به بک آپ گیری دارند:شماره تلفن ها، عکس ها و فیلم های شخصی موجود در حافظه گوشی، پیامک ها و نرم افزار های مهم.
2. شارژ گوشی حتما بیشتر از 50% باشد.

Samsung Galaxy S6 Edge (G925F)
اندرویدExperienceBuild Numberتاریخ ساختChangeListمنطقهفارسیحجمVIP
NEW 7.0NoneG925FXXS6ETK130.10.202013115714روسیهمنو،کیبورد1.91 GB
7.0NoneG925FXXS6ETI6
csc:G925FDBT6ETJ1
09.09.2020  13830439آلمانمنو،کیبورد2.37 GB
7.0NoneG925FXXS6ETI6
csc:G925FOXA6ETI6
09.09.2020  13830439انگلستانمنو،کیبورد1.90 GB
7.0NoneG925FXXU6ESE320.05.2019 13830439آفریقاجنوبی
(Vodafone)
کیبورد1.90 GB
7.0NoneG925FXXU6ESA121.01.201913830439اماراتمنو،کیبورد1.86 GB
7.0NoneG925FXXU6ERK206.11.201813830439مراکشمنو،کیبورد1.94 GB
7.0NoneG925FXXU6ERG110.07.201813830439مجارستانکیبورد1.93 GB
7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FBTU6ERG1
20.06.201813830439انگلستانمنو،کیبورد1.85 GB
7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FDBT6ERF1
20.06.201813830439آلمانمنو،کیبورد1.86 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FEUR6ERF2
20.06.201813830439یونانمنو،کیبورد1.85 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD323.04.201813115714ایرانمنو،کیبورد1.94 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD323.04.201813115714اماراتمنو،کیبورد1.85 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERD219.04.201813115714ویتناممنو،کیبورد1.89 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD109.04.201813115714آلمانمنو،کیبورد1.85 GB
7.0NoneG925FXXS6ERCA23.03.201810940776ایرانمنو،کیبورد1.89 GB
7.0NoneG925FXXU6ERC126.02.201813115714انگلستانمنو،کیبورد1.90 GB
7.0NoneG925FXXS5ERB619.02.201810940776اماراتمنو،کیبورد1.80 GB
7.0NoneG925FXXS5ERBB22.02.201810958180آلمانمنو،کیبورد1.81 GB
7.0NoneG925FXXU5ERB130.01.201812981139فرانسهمنو،کیبورد1.82 GB
7.0NoneG925FXXS5ERAI17.01.201810940776ایرانمنو،کیبورد1.88 GB
7.0NoneG925FXXU5ERA504.01.201810958180انگلستانمنو،کیبورد1.80 GB
7.0NoneG925FXXU5EQL201.12.201710940776اماراتمنو،کیبورد1.80 GB
7.0NoneG925FXXU5EQK503.11.201710940776اماراتمنو،کیبورد1.80 GB
7.0NoneG925FXXU5EQJ213.10.201710958180هلندمنو،کیبورد1.82 GB
7.0NoneG925FXXU5EQJ105.10.201710940776ایرانمنو،کیبورد1.91 GB
7.0NoneG925FXXU5EQI618.09.201710958180هلندمنو،کیبورد1.87 GB
7.0NoneG925FXXU5EQI206.09.201710940776کنیامنو،کیبورد1.90 GB
7.0NoneG925FXXU5EQHD23.08.201710940776ایرانمنو،کیبورد1.90 GB
7.0NoneG925FXXU5EQHD23.08.201710940776اماراتمنو،کیبورد1.82 GB
7.0NoneG925FXXS5EQHA16.08.201710958180روسیهمنو،کیبورد1.91 GB
7.0NoneG925FXXU5EQG310.07.201710940776انگلستانمنو،کیبورد1.87 GB
7.0NoneG925FXXS5EQFD14.06.201710940776ایرانمنو،کیبورد1.87 GB
7.0NoneG925FXXS5EQF908.06.201710940776اماراتمنو،کیبورد1.88 GB
7.0NoneG925FXXS5EQEF18.05.201711417498ایرانمنو،کیبورد1.87 GB
7.0NoneG925FXXU5EQD305.04.201710940776ایرانمنو،کیبورد1.87 GB
7.0NoneG925FXXU5EQDF11.04.201710958180آلمانمنو،کیبورد1.85 GB
7.0NoneG925FXXU5EQBA17.02.201710463722اماراتمنو،کیبورد1.89 GB
7.0NoneG925FXXU5EQAC01.02.201710531122انگلستانمنو،کیبورد1.85 GB
6.0.1NoneG925FXXS6DRE108.05.2018 9389473فیلیپینکیبورد1.80 GB
6.0.1NoneG925FXXS5DQC109.03.20178821257انگلستانکیبورد1.69 GB
6.0.1NoneG925FXXS5DQA313.01.20179151931اماراتمنو،کیبورد1.72 GB
6.0.1NoneG925FXXU4DPJL19.10.20169151931اماراتمنو،کیبورد1.72 GB
 6.0.1NoneG925FXXS4DPJ412.10.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.70 GB
6.0.1NoneG925FXXS4DPI412.09.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.77 GB
 6.0.1NoneG925FXXS4DPH823.08.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXS4DPH722.08.20168007686اماراتمنو،کیبورد1.75 GB
6.0.1NoneG925FXXU4DPGW26.07.20168821257انگلستانکیبورد1.65 GB
6.0.1NoneG925FXXS4DPG605.07.20168007686اماراتمنو،کیبورد1.75 GB
6.0.1NoneG925FXXS4DPG706.07.20168326249ویتنامکیبورد1.74 GB
6.0.1NoneG925FXXS3DPF331.05.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPER19.05.20168007686اماراتمنو،کیبورد1.75 GB
6.0.1NoneG925FXXS3DPDH27.04.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPC204.03.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPC204.03.20167169835اماراتمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPBH16.02.20167169835عراقمنو،کیبورد1.77 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPBK18.02.20167078815تایلندکیبورد1.76 GB
6.0.1NoneG925FXXU3DPAD22.01.20167025264انگلستانکیبورد1.67 GB
5.1.1NoneG925FXXU3QOLO28.12.20156201419اماراتمنو،کیبورد1.57 GB
5.1.1NoneG925FXXU3COJ101.10.20155917605ایرانمنو،کیبورد1.61 GB
5.1.1NoneG925FXXU2QOH819.08.20155630845قبرسکیبورد1.68 GB
5.1.1NoneG925FXXU2COH825.08.20155599585ایرانمنو،کیبورد1.61 GB
5.1.1NoneG925FXXU2BOGB21.07.20155012324ایرانمنو،کیبورد1.67 GB
 5.1.1NoneG925FXXU2BOFL22.06.20155012324ایرانمنو،کیبورد1.67 GB
 5.0.2NoneG925FXXU1AOE407.05.20154497415ایرانمنو،کیبورد1.64 GB
Samsung Galaxy S6 Edge (G925F)
 اندرویدExperienceBuild Numberتاریخ ساختChangeListمنطقهفارسیحجمVIP
NEW 7.0NoneG925FXXS6ETK130.10.202013115714روسیهمنو،کیبورد2.41 GB
7.0NoneG925FXXS6ETJ829.10.202013115714ویتناممنو،کیبورد2.41 GB
7.0NoneG925FXXS6ETJ428.10.202013115714ایرانمنو،کیبورد2.45 GB
7.0NoneG925FXXS6ETI6
csc:G925FDBT6ETJ1
09.09.2020  13830439آلمانمنو،کیبورد2.37 GB
7.0NoneG925FXXS6ETI6
csc:G925FOXA6ETI6
09.09.2020  13830439انگلستانمنو،کیبورد2.40 GB
7.0NoneG925FXXU6ESE320.05.2019 13830439آفریقاجنوبی
(Vodafone)
کیبورد2.40 GB
7.0NoneG925FXXU6ESA121.01.201913830439اماراتمنو،کیبورد2.35 GB
7.0NoneG925FXXU6ERK206.11.201813830439مراکشکیبورد2.43 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERG110.07.201813830439مجارستانکیبورد2.44 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FBTU6ERG1
20.06.201813830439انگلستانمنو،کیبورد2.34 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FDBT6ERF1
20.06.201813830439آلمانمنو،کیبورد2.35 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERF5
CSC:G925FEUR6ERF2
20.06.201813830439یونانمنو،کیبورد2.35 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD323.04.201813115714ایرانمنو،کیبورد2.43 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD323.04.201813115714اماراتمنو،کیبورد2.35 GB
 7.0NoneG925FXXU6ERD219.04.201813115714ویتناممنو،کیبورد2.39 GB
7.0NoneG925FXXU6ERD109.04.201813115714آلمانمنو،کیبورد2.35 GB
7.0NoneG925FXXS6ERCA23.03.201810940776ایرانمنو،کیبورد2.36 GB
7.0NoneG925FXXU6ERC126.02.201813115714انگلستانمنو،کیبورد2.39 GB
7.0NoneG925FXXS5ERB619.02.201810940776اماراتمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXS5ERBB22.02.201810958180آلمانمنو،کیبورد2.29 GB
7.0NoneG925FXXU5ERB130.01.201812981139فرانسهمنو،کیبورد2.30 GB
7.0NoneG925FXXS5ERAI17.01.201810940776ایرانمنو،کیبورد2.36 GB
7.0NoneG925FXXS5ERAI17.01.201810940776اماراتمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXU5ERA504.01.201810958180انگلستانمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXU5EQL201.12.201710940776اماراتمنو،کیبورد2.27 GB
7.0NoneG925FXXU5EQK503.11.201710940776اماراتمنو،کیبورد2.24 GB
7.0NoneG925FXXU5EQJ213.10.201710958180هلندمنو،کیبورد2.25 GB
7.0NoneG925FXXU5EQJ105.10.201710940776ایرانمنو،کیبورد2.34 GB
7.0NoneG925FXXU5EQI618.09.201710958180هلندمنو،کیبورد2.24 GB
7.0NoneG925FXXU5EQI206.09.201710940776کنیامنو،کیبورد2.34 GB
7.0NoneG925FXXU5EQHD23.08.201710940776ایرانمنو،کیبورد2.34 GB
7.0NoneG925FXXU5EQHD23.08.201710940776اماراتمنو،کیبورد2.25 GB
7.0NoneG925FXXS5EQHA16.08.201710958180روسیهمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXU5EQG310.07.201710940776انگلستانمنو،کیبورد2.30 GB
7.0NoneG925FXXS5EQFD14.06.201710940776ایرانمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXS5EQF908.06.201710940776اماراتمنو،کیبورد2.31 GB
7.0NoneG925FXXS5EQEF18.05.201711417498ایرانمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXU5EQD305.04.201710940776ایرانمنو،کیبورد2.28 GB
7.0NoneG925FXXU5EQDF11.04.201710958180آلمانمنو،کیبورد2.20 GB
7.0NoneG925FXXU5EQBA17.02.201710463722اماراتمنو،کیبورد2.27 GB
7.0NoneG925FXXU5EQAC01.02.201710531122انگلستانمنو،کیبورد1.90 GB
6.0.1NoneG925FXXS6DRE108.05.2018 9389473فیلیپینکیبورد2.24 GB
6.0.1NoneG925FXXS5DQC109.03.20178821257انگلستانکیبورد2.08 GB
6.0.1NoneG925FXXU5DQB923.02.20178826787فنلاندکیبورد2.11 GB
6.0.1NoneG925FXXS5DQA313.01.20179151931اماراتمنو،کیبورد2.08 GB
6.0.1NoneG925FXXS4DPJ412.10.20167169835ایرانمنو،کیبورد1.70 GB
5.1.1NoneG925FXXU3QPA706.01.2016890178کنیامنو،کیبورد1.54 GB

آموزش نصب رام (فایل فلش) سامسونگ

پیش نیاز نصب فلش کردن سامسونگ:

 

  • پشتیبان گیری کامل از دستگاه
  • دانلود درایور سامسونگ بر روی کامپیوتر
  • کابل USB سالم گوشی
  • دانلود فایل فلش سامسونگ (مناسب با مدل دقیق گوشی)
  • فعالسازیUSB Debugging
  • دانلود و نصب نرم افزار Odin

 

آموزش نصب فایل فلش سامسونگ:

 

1. گوشی را به Downloading ببرید. برای این کار ابتدا گوشی را خاموش کرده. سپس همانند تصویر (-Volume) + کلید Home + Power را بگیرید.

 

نحوه ورود به دانلودینگ گوشی های سامسونگ تا سال 2019
HomePowerBixbyنحوه ورود به Odin Mode
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Home + Power را همزمان بگیرید.
اکثر گوشی های قدیمی تر از 2018 دارای کلید Home مثل S7 , A5 (2017) , J7 Prime , C7 , On7 , Star2Plus
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Home را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
اکثر گوشی های جدیدتر از 2018 دارای کلید Home مثل J4 (J400)
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
A7 (2018) , A6 (2018) , M20 , J6, A10s
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) + کلید Power را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
J4 Plus (J415)
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) + کلید Power را همزمان بگیرید.
J4 Core (J410)
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Power + کلید Bixby را همزمان بگیرید.
S8 , S9 , Note 8
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Bixby را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
Note 9

 

samsung

2. بعد از مرحله یک اگر تصویر فوق را مشاهده کردید کلید افزایش صدا (+Volume) را بزنید.

 

samsung-1

 

3. نرم افزار Odin را اجرا کنید.

4. گوشی خود را با USB به کامپیوتر وصل کنید تا گوشی شما را شناسایی کند (ID:COM) آبی شود.

5. بر روی کلید AP کلید کرده و فایل خود را انتخاب کنید (باید رام را قبلا از Zip خارج کرده باشید)

 

odin-romiran

 

 

6. اکنون روی گزینه Start کلیک کنید و صبر کنید تا پردازش کامل شود.

7. بعد از 100% شدن پردازش همانند تصویر زیر عبارت PASS دید می شود

 

samsung-romiran

 

8. بعد از اتمام Optimizing App در گوشی، دستگاه روشن خواهد شد و کابل را جدا کنید.

 

samsung-update

 

9. کار تمام است و می توانید از نسخه جدید استفاده کنید

 

توجه: در صورتی که گوشی بالا نیامد (Boot Loop) و همینطور اگر ورژن اندروید قبلی و فعلی شما متفاوت است بهتر است مراحل زیر را  انجام دهید و گوشی را ریست کنید تا مشکل نرم افزاری نیز پیش نیاید. در این مرحله همه چیز از گوشی حذف خواهد شد پس حتما بک آپ تهیه کنید.

1. گوشی را به Recovery ببرید. برای این کار ابتدا گوشی را خاموش کنید. سپس کلید  افزایش صدا (+Volume) + کلید Home + Power را همزمان بگیرید. بعد از مشاهده آرم سامسونگ فقط کلید Power را رها کنید.

 

samsung-recovery

 

2. بعد از مشاهده صفحه زیر بقیه کلید ها را نیز رها کنید.

 

samsung-recovery-2

 

3. با استفاده از کلید Volume پایین آمده و Wipe Data/ Factory Reset را با زدن کلید Power انتخاب کنید. در مرحله بعدی نیز Yes, Delete All user Data را انتخاب کنید.

 

4. در همان محیط ریکاوری گزینه اول  Reboot را بزنید تا گوشی مجددا راه اندازی شود.

برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندرویدی خود مسیر های زیر را طی کنید :

منو فارسی:

تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه Android
تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه
تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل

English Menu:

Settings > General (System) > About Device > Android Version
Settings > General (System) > About Device > Baseband Version
Settings > General (System) > About Device> Model Number