SM-N950F

دانلود رام اندروید 9.0.0 برای سامسونگ گلکسی Galaxy Note 8 مدل SM-N950F

samsung galaxy note 8 sm n950

لینک VIP: لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی Zoomgsm تا حداکثرسرعت|هر رام 2000 تومان ثابت (همراه پشتیبانی)

اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران (در صورت وجود) هزینه اینترنت به صورت نیم بها خواهد بود.

  • رام های 4 فایل بیشتر به منظور آپدیت تمیز و بدون مشکلات مرسوم مورد استفاده قرار گیرند.
  • رام  SM-N950Fاز سوی شرکت Samsung منتشر شده و لذا 100% رسمی و اورجینال است.
  • رام رسمی گوشی  SM-N950Fحاوی 5 فایل AP , CP , BL , CSC , Home_CSC می باشد.
  • در صورت ارائه رام اندروید 10برای گوشی SM-N950Fآنرا نیز جهت دانلود در همین صفحه خواهیم افزود.

نکات قبل از فلش کردن رام جدید (ارتقا اندروید) :
1. در صورت نیاز از اطلاعات موجود در حافظه داخلی گوشی خود بک آپ بگیرید. اطلاعاتی که معمولا نیاز به بک آپ گیری دارند:شماره تلفن ها، عکس ها و فیلم های شخصی موجود در حافظه گوشی، پیامک ها و نرم افزار های مهم.
2. شارژ گوشی حتما بیشتر از 50% باشد.

Galaxy Note 8 (N950F)
اندرویدUIBuild Numberتاریخ ساختChangeListمنطقهفارسیحجمVIP
  NEW 9.0.0One 1.0 N950FXXSDDTJ106.10.2020

19523767

آلمانمنو،کیبورد4.32 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXUDDTI323.09.2020

19523767

اماراتمنو،کیبورد4.32 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXUDDTH121.08.2020

19523767

ایرانمنو،کیبورد4.32 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSDDTG804.08.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSDDTG120.07.2020

16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSDDTG529.07.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSCDTF420.07.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSCDTF123.06.2020

16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSBDTEG26.05.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSBDTED21.05.2020

16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSBDTE614.05.2020

16983991

اسپانیامنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSADTC418.03.2020

16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSADTC525.03.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSADTC102.03.2020

16983991

اسلواکیکیبورد3.32 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSADTB202.03.2020

16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXSADTB126.02.2020

16983991

اماراتمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS9DTA506.02.2020

 16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS9DTA130.01.2020

16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS8DSL318.12.2019

  16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
 9.0.0One 1.0 N950FXXS8DSL431.12.2019

  16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS8DSK726.11.2019

  16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS8DSK520.11.2019

  16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS8DSK104.11.2019

  16983991

پانامامنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXU7DSJ510.10.2019

  16983991

هندمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXU7DSJ101.10.2019

 16983991

ایرانمنو،کیبورد4.27 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS7DSI305.09.2019

  16168780

پرومنو،کیبورد3.41 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS7DSHC30.08.2019

  16168780

ایرانمنو،کیبورد4.25 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS7DSH307.08.2019

 15873931

برزیلمنو،کیبورد4.23 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS7DSH131.07.2019

16168780

ایرانمنو،کیبورد4.25 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXS7DSG719.07.201915873931کلمبیامنو،کیبورد4.23 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXS7DSG108.07.201916168780ایرانمنو،کیبورد4.24 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXU6DSF620.06.2019   16168780ایرانمنو،کیبورد4.24 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXS6DSF520.06.2019  15325116آلمانمنو،کیبورد4.22 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXS6DSF212.06.2019  15873931عراقمنو،کیبورد4.23 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXU6DSE521.05.2019 15873931هندمنو،کیبورد4.23 GB
  9.0.0One 1.0N950FXXU6DSE210.05.201915873931هندمنو،کیبورد4.23 GB
   9.0.0One 1.0 N950FXXS6DSE109.05.2019 15325116انگلستانمنو،کیبورد4.22 GB
   9.0.0One 1.0N950FXXU6DSD5
CSC:N950FOXM6DSD5
26.04.201915873931ایرانمنو،کیبورد4.23 GB
 9.0.0One 1.0N950FXXU6DSD5
CSC:N950FUWB6DSD5
26.04.201915873931پرومنو،کیبورد3.40 GB
  9.0.0One 1.0 N950FXXS5DSD101.04.201915325116برزیلمنو،کیبورد4.22 GB
 9.0.0One 1.0 N950FXXS5DSC525.03.201915325116ایرانمنو،کیبورد4.22 GB
 9.0.0One 1.0 N950FXXU5DSC206.03.201915325116ویتناممنو،کیبورد4.22 GB
 9.0.0One 1.0 N950FXXS5DSB425.02.201915325116ایرانمنو،کیبورد4.22 GB
 9.0.0One 1.0N950FXXU5DSB2
CSC:N950FUWE5DSB2
08.02.201915325116جامائیکامنو،کیبورد3.64 GB
 9.0.0One 1.0N950FXXU5DSB2
CSC:N950FOXM5DSB2
08.02.201915325116ایرانمنو،کیبورد4.22 GB
8.0.0Exp 9.0 N950FXXS5CSA102.01.201913688770ایرانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0 N950FXXU5CSA3
CSC:N950FOXM5CRI4
02.01.201913688770روسیهمنو،کیبورد4.06 GB
8.0.0Exp 9.0 N950FXXU5CSA3
CSC:N950FOXM5CRHA
02.01.201913688770هندمنو،کیبورد4.06 GB
8.0.0Exp 9.0 N950FXXU5CRL101.12.201813688770برزیلمنو،کیبورد4.07 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRK428.11.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU5CRK215.11.201813688770ترکیهمنو،کیبورد4.06 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRJ6
CSC:N950FOXM5CRHA
01.10.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRJ1
CSC:N950FOXM5CRHA
01.10.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRJ4
CSC:N950FOXM5CRI1
16.10.201813688770برزیلمنو،کیبورد4.05 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRJ1
CSC:N950FOXM5CRHA
01.10.201813688770آلمانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS5CRI111.09.201813688770برزیلمنو،کیبورد4.05 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU5CRHA31.08.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.04 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU4CRH512.08.201813688770برزیلمنو،کیبورد4.05 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU4CRH303.08.201813688770اماراتمنو،کیبورد4.02 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU4CRGA25.07.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.02 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS4CRG1
CSC:N950FOXM4CRG4
02.07.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.01 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS4CRG1
CSC:N950FOXM4CRG1
02.07.201813688770آلمانمنو،کیبورد4.01 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRF4
CSC:N950FOXM3CRF7
14.06.201813688770ایرانمنو،کیبورد4.01 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRF4
CSC:N950FOXM3CRF4
14.06.201813688770آلمانمنو،کیبورد4.01 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS3CRF1
CSC:N950FOXM3CRE5
04.06.201813094739ایرانمنو،کیبورد3.98 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS3CRF104.06.201813094739فرانسهمنو،کیبورد3.98 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRE517.05.201813094739ایرانمنو،کیبورد3.98 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXS3CRD204.04.201813094739ایرانمنو،کیبورد3.95 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRD712.04.201813094739عراقمنو،کیبورد3.97 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRC1
CSC:N950FOXM3CRC1
02.03.201813094739ایرانمنو،کیبورد3.95 GB
8.0.0Exp 9.0N950FXXU3CRC1
CSC:N950FOXM3CRC4
02.03.201813094739فرانسهمنو،کیبورد3.95 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU3BRA826.01.201812472670ایرانمنو،کیبورد3.69 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU3BRA208.01.201812472670روسیهمنو،کیبورد3.69 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU2BQL628.12.201712472670تایلندمنو،کیبورد3.69 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU2BQKG30.11.201712472670ایرانمنو،کیبورد3.68 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXS1AQK923.11.201712007350اماراتمنو،کیبورد3.64 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU1AQI101.09.201712007350ایرانمنو،کیبورد3.64 GB
7.1.1Exp 8.5N950FXXU1AQH929.08.201712007350ایرانمنو،کیبورد3.64 GB

آموزش نصب رام (فایل فلش) سامسونگ SM-N950F

پیش نیاز نصب فلش کردن سامسونگ:

 

  • پشتیبان گیری کامل از دستگاه
  • دانلود درایور سامسونگ بر روی کامپیوتر
  • کابل USB سالم گوشی
  • دانلود فایل فلش سامسونگ (مناسب با مدل دقیق گوشی)
  • فعالسازیUSB Debugging
  • دانلود و نصب نرم افزار Odin

 

آموزش نصب فایل فلش سامسونگ:

 

1. گوشی را به Downloading ببرید. برای این کار ابتدا گوشی را خاموش کرده. سپس همانند تصویر (-Volume) + کلید Home + Power را بگیرید.

 

نحوه ورود به دانلودینگ گوشی های سامسونگ تا سال 2019
HomePowerBixbyنحوه ورود به Odin Mode
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Home + Power را همزمان بگیرید.
اکثر گوشی های قدیمی تر از 2018 دارای کلید Home مثل S7 , A5 (2017) , J7 Prime , C7 , On7 , Star2Plus
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Home را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
اکثر گوشی های جدیدتر از 2018 دارای کلید Home مثل J4 (J400)
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
A7 (2018) , A6 (2018) , M20 , J6, A10s
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) + کلید Power را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
J4 Plus (J415)
check teal کلید (Volume UP) + (Volume Down) + کلید Power را همزمان بگیرید.
J4 Core (J410)
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Power + کلید Bixby را همزمان بگیرید.
S8 , S9 , Note 8
check tealcheck teal کلید کاهش صدا (Volume Down) + کلید Bixby را همزمان بگیرید سپس کابل USB را متصل کنید.
Note 9

 

samsung

2. بعد از مرحله یک اگر تصویر فوق را مشاهده کردید کلید افزایش صدا (+Volume) را بزنید.

 

samsung-1

 

3. نرم افزار Odin را اجرا کنید.

4. گوشی خود را با USB به کامپیوتر وصل کنید تا گوشی شما را شناسایی کند (ID:COM) آبی شود.

5. بر روی کلید AP کلید کرده و فایل خود را انتخاب کنید (باید رام را قبلا از Zip خارج کرده باشید)

 

odin-romiran

 

 

6. اکنون روی گزینه Start کلیک کنید و صبر کنید تا پردازش کامل شود.

7. بعد از 100% شدن پردازش همانند تصویر زیر عبارت PASS دید می شود

 

samsung-romiran

 

8. بعد از اتمام Optimizing App در گوشی، دستگاه روشن خواهد شد و کابل را جدا کنید.

 

samsung-update

 

9. کار تمام است و می توانید از نسخه جدید استفاده کنید

 

توجه: در صورتی که گوشی بالا نیامد (Boot Loop) و همینطور اگر ورژن اندروید قبلی و فعلی شما متفاوت است بهتر است مراحل زیر را  انجام دهید و گوشی را ریست کنید تا مشکل نرم افزاری نیز پیش نیاید. در این مرحله همه چیز از گوشی حذف خواهد شد پس حتما بک آپ تهیه کنید.

1. گوشی را به Recovery ببرید. برای این کار ابتدا گوشی را خاموش کنید. سپس کلید  افزایش صدا (+Volume) + کلید Home + Power را همزمان بگیرید. بعد از مشاهده آرم سامسونگ فقط کلید Power را رها کنید.

 

samsung-recovery

 

2. بعد از مشاهده صفحه زیر بقیه کلید ها را نیز رها کنید.

 

samsung-recovery-2

 

3. با استفاده از کلید Volume پایین آمده و Wipe Data/ Factory Reset را با زدن کلید Power انتخاب کنید. در مرحله بعدی نیز Yes, Delete All user Data را انتخاب کنید.

 

4. در همان محیط ریکاوری گزینه اول  Reboot را بزنید تا گوشی مجددا راه اندازی شود.

برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندرویدی خود مسیر های زیر را طی کنید :

منو فارسی:

تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه Android
تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه
تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل

English Menu:

Settings > General (System) > About Device > Android Version
Settings > General (System) > About Device > Baseband Version
Settings > General (System) > About Device> Model Number